Regler og procedurer

Regler og ordensbestemmelser

Her kan du finde relevante regelsæt, der regulerer valg til de styrende organer på Aalborg Universitet:


Ordensbestemmelser

Valgreglerne indeholder følgende ordensbestemmelser:

  • Opstillede kandidater skal føre valgkamp på en fair og ordentlig måde
  • Studerende og ansatte må ikke medvirke til brud på valghemmeligheden eller medvirke til, at valgreglerne brydes
  • Kandidater må i forbindelse med valget kun udsende e-mails via universitets mailinglister (både lokale og overordnede), hvis dette er godkendt af valgudvalget

Klager og indsigelser

Klager og indsigelser skal være valgsekretariatet i hænde senest på de i tidsplanen angivne tidspunkter. Det er vigtigt, at fristerne overholdes, da Valgudvalget kun sjældent og i ganske særlige tilfælde dispenserer herfra.

En klage eller indsigelse, der vedrører valget, kan indgives mundtligt eller skriftligt og bør grundlæggende indeholde information om:

  • hvem, der klager eller gør indsigelse om noget
  • hvad, der klages over eller gøres indsigelse mod
  • hvorfor, der klages eller gøres indsigelse

Valgsekretariatet kan kontaktes på mail:

Valgsekretariatet@adm.aau.dk

D'honske metode

Valgudvalget opgør valget efter den D'honske metode. Du finder et eksempel på opgørelsesmetoden nedenfor.

Opgørelse af forholdstalsvalg: et eksempel

Nedenstående opgørelse er et eksempel på, hvordan et forholdstalsvalg opgøres efter den D'Honske metode.

Eksemplets forudsætninger: der skal fordeles otte mandater ved et valg. Der opstilles fire lister.

Først fordeles mandaterne på listeforbund og kandidatlister. Derefter fordeles de vundne mandater inden for listerne. 

1. fordeling af mandater på listeforbind og på kandidatlister

De fire lister har opnået følgende stemmetal: A: 25, B: 31, C: 11, D: 16.
Stemmetallene devideres med 1, 2, 3 og 4.
 

opgørelse med liste C og D i listeforbund

Liste /1 /2 /3 /4
A 25,00 12,50 8,33 6,25
B 31,00 15,50 10,33 7,75
C+D 27,00 13,50 9,00 6,75

 

Mandaterne fordeles efter faldende kvotient på følgende måde:

1. mandat: B (31)
2. mandat: C+D (27)
3. mandat A (25)
4. mandat: B (15,5)
5. mandat C+D (13,5)
6. mandat: A (12,5)
7. mandat: B (10,33)
8. mandat: C+D (9)

Liste A får to mandater, liste B får tre mandater, mens listeforbundet får tre mandater ialt, som fordeles på samme måde inden for listeforbundet:

Liste /1 /2
C 11,00 5,50
D 16,00 8,00

1. mandat: D (16)
2. mandat: C (11)
3. mandat: D (8)

Liste C får et mandat og liste D får to.

Havde liste C og D ikke indgået listeforbund, havde mandatfordelingen set anderledes ud.


Opgørelse uden listeforbund

Liste /1 /2 /3
A 25,00 12,50 8,33
B

31,00

15,50 10,33
C 11,00 5,50 3,66
D 16,00 8,00 5,33

1. mandat: B (31)
2. mandat: A (25)
3. mandat D (16)
4. mandat: B (15,5)
5. mandat A (12,5)
6. mandat: C (11)
7. mandat: B (10,33)
8. mandat: A (8,33)

Liste A og B får således hver tre mandater, mens liste C og D hver får et mandat. Listeforbundet flytter altså et mandat mellem liste A og D. 

fordeling af mandater inden for en kandidatliste

Efter at mandaterne er fordelt på kandidatlisterne, fordeles de mandater, der tilkommer den enkelte liste, mellem listens kandidater.

kandidatlister med sideordnet opstilling

Der skal fordeles tre mandater mellem fem kandidater på en liste. Kandidaterne har opnået følgende stemmetal:

A: 21
B: 11
C: 8
D: 28
E: 11

Ved sideordnet opstilling sker fordelingen af mandater på grundlag af kandidaternes personlige stemmetal. Kandidater, som ikke bliver valgt, bliver suppleanter for listens mandater i samme rækkefølge. Har to kandidater opnået samme stemmetal sker fordelingen ved lodtrækning:

D og A får henholdsvis det første og det andet mandat. Der trækkes lod om det sidste mandat mellem B og E. Taberen bliver 1. suppleant, mens C bliver 2. suppleant.

 

kandidatlister med prioriteret opstilling

Der skal fordeles tre mandater mellem fem kandidater på en liste. Listen har opnået 132 stemmer, som fordeler sig på følgende måde:

Listen: 75
1. kandidat: 28
2. kandidat: 14
3. kandidat: 2
4. kandidat: 11
5. kandidat: 2
Ialt: 132

Listens fordelingstal findes ved at dividere listens samlede stemmetal med det tal, der er én højere end antallet af mandater, som tilkommer listen: 132/4 = 33.
Fordelingstal = 33.

Kandidaterne på listen tildeles listestemmer i prioriteret rækkefølge, indtil fordelingstallet er nået:

1. kandidat tildeles (33-28) 5 listestemmer og er derved valgt
2. kandidat tildeles (33-14) 19 listestemmer og er dermed valgt
3. kandidat tildeles (33-2) 31 listestemmer og er dermed valgt

3. kandidat får således et mandat trods et meget lavt personligt stemmetal, idet han får del i listens stemmer.

Havde stemmerne derimod fordelt sig på følgende måde, var resultatet blevet et andet:

Listen: 38
1. kandidat: 18
2. kandidat: 16
3. kandidat: 8
4. kandidat: 46
5. kandidat: 6
Ialt: 132

Fordelingstal (132/4) = 33.

kandidaterne på listen tildeles listestemmer i prioriteret rækkefølge, indtil fordelinstallet er nået:

1. kandidat tildeles (33-18) 15 listestemmer og er derved valgt
2. kandidat tildeles (33-16) 17 listestemmer og er dermed valgt
3. kandidat får de resterende listestemmer (6 lsitestemmer), men opnår ikke fordelingstallet 33.

3. kandidat konkurrerer derfor om det resterende mandat med de øvrige kandidater uden prioritering. Da 4. kandidat har opnået et højt personligt stemmetal, får han det tredje mandat, mens 3. og 5. kandidat bliver suppleant i nævnte rækkefølge.

4. kandidat har således "sprængt listen".

Kan ingen af kandidaterne opnå fordelingstallet, vælges den med højeste personlige stemmetal.

Valg på AAU