Spring til indhold
Valg på AAU

Valg på Aalborg Universitet

Suppleanter og vakancer

Valg på Aalborg Universitet

Suppleanter og vakancer

Vakancer i råd eller nævn

Udpegningsprocessens forløb

 1. 1

  En kandidat udpeges

  Efter høring af organet indstiller dekanen en kandidat med valgret til organet til den ledige plads.

 2. 2

  Valgsekretariatet kontaktes

  Valgsekretariatet kontaktes på valgsekretariatet@adm.aau.dk. Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Organets navn og evt. repræsentationsområde pladsen vedrører
  • Valggruppe som pladsen vedrører (VIP, TAP, studerende eller ph.d.)
  • Udpegningsperioden  
  • Den indstilledes navn 
  • Navn på vedkommende, som udtræder af organet
 3. 3

  Et opslag bliver sendt i høring

  Valgsekretariatet udarbejder et opslag, der indeholder en høring vedr. udpegningen. Af opslaget fremgår en indsigelsesfrist på cirka en uge. Organet udsender opslaget til de valgberettigede (og relevante studenterorganisationer, hvis det er en studerende, der skal udpeges).

 4. 4

  Udpegningsprocessens forløb

  Når indsigelsesfristen er udløbet, vil den indstillede kandidat uden videre indtræde som fuldgyldigt medlem af organet, hvis ikke der er indkommet nogle berettigede indsigelser.

Kontakt

Valgsekretariatet eller Valgsupport
Valgsekretariatet
Valgsekretariatet betjener valgudvalget.

Kontakt Valgsekretariatet på tlf. 9940 7618 / 9940 7325 / 9940 7334 eller mail:
valgsekretariatet@adm.aau.dk
Valgsupport
Valgsupport kan kontaktes ved problemer med den tekniske del af valget.

Kontakt Valgsupport på tlf. 9940 2441 eller mail:
valgsupport@aau.dk