Akademisk Råd

Nedenfor fremgår de opstillede kandidater til de valg, som i 2022 bliver afgjort via afstemning (kampvalg). De opstillede, som har valgt at udarbejde en kandidatpræsentation, kan du læse mere om, ved at klikke på deres navn.

AKADEMISK RÅD FOR DET HUMANISTISKE OG SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET, (INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI OG INSTITUT FOR KULTUR OG LÆRING), STUDERENDE / ACADEMIC COUNCIL OF THE FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND PSYCHOLOGY AND  DEPARTMENT OF CULTURE AND LEARNING), STUDENTS
 

AMPED (sideordnet):
Ida Marie Mortensen
Karoline Steffensen Nielsen

Anna-Katrine Mygind Klok:
Anna-Katrine Mygind Klok

Studentersamfundet (sideordnet):
Simon Lykkeberg Bjørn Ebdrup
Julie Emilie Jakobsen
Frederik Kusk Thomsen

POLIS (sideordnet):
Aksel Emil Ogstrup Houmann
Lasse Baagøe Thomsen

 

Akademisk råd for Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet (Institut for Politik og Samfund, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU Business School og Juridisk Institut), studerende / Academic Council of The Faculty of Social Sciences and Humanities (Department of Politics and Society, Department of Sociology and Social Work, AAU Business School and Department of Law), students


Der er indgået listeforbund mellem listerne ESA, FEJ, POLIS og ØF - se oversigt over listeforbund /
There is an electoral pact between the lists ESA, FEJ, POLIS and ØF - se the overview of the electoral pacts.

ESA - Erhvervsøkonomisk Sammenslutning Aalborg (rangordnet): 
1. Magnus Thorup Adeler
2. Anders Drachmann Andreasen

Foreningen af Erhvervsjurister og Jurister (FEJ) Aalborg:
Jacob Butler Christoffersen

Frie Borgerlige Studerende/Conservative Students (sideordnet): 
Silas Velling Bordinggaard
Nicklas Verne Jensen
Christian GrannJohansen
Daniel Palsgaard
Daniel Vígdá-Rieck

POLIS (sideordnet): 
Nikolaj Jonathan Kjelgaard Carstens
Anne Rytter Kristensen
Mathias Hasager Larsen
Nick Højgaard Rohde Qvist
Adam Alexander Faust Spies
Teresa Tjørnelund

Økonomernes Forening (ØF):
Tida Xhigoli

 

AKADEMISK RÅD FOR DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET /
THE ACADEMIC COUNCIL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE


Den Diskrete Forening:
Mads Munk Nielsen

Henrique Vitorino:
Henrique Rebelo Vitorino

Mayuresh Shrikrishnan:
Mayuresh Shrikrishnan

Studentersamfundet: 
1. Hamilton Delaney Miller
2. Magnus Berg Ladefoged
3. Emma Beermann Mortensen 
4. Sebastian Ejler Borup-Larsen
5. Mark Buje Hein Sørensen

 

Akademisk Råd for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet/ 
Academic Council of The Faculty of Medicine


Studenternes talerør:
Michael Hakmann Nielsen Ogilvie

FakSUND (Studentersamfundet) (rangordnet): 
1. Helena Birk Wisby
2. Emilie Marie Eriksen
3. Aparna Variyath Banerjee
4. Mette Andbæk Kaasgaard
5. Caroline Pilkjær Houmøller
6. Amin Hanad Said Indayare
7. Taylor Samuel Sweka 
8. Monika Hananeh Jahanshahi
9. Munalisa Begum
10. Sebastian Vintervad Søborg
11. Marie Elisabet Strøyberg

STEMningen PÅkræver FAKtisk SUNDhed:
Simon Mæng Tjørnehøj

AKADEMISK RÅD FOR DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN, INSTITUT FOR ELEKTRONISKE SYSTEMER, STUDERENDE / ACADEMIC COUNCIL OF THE FACULTY OF IT AND DESIGN, DEPARTMENT OF ELECTRONIC SYSTEMS, STUDENTS

 

AMPED (sideordnet):
Jeppe Samih Paaske
Daniel Sejr Vitagliano

Studentersamfundet:
Marianne Enslev Mikkelsen

 

 

 

Akademisk råd for Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Institut for Planlægning, studerende / Academic Council of The Technical of IT and Design, Department of Planning, students


AMPED:
Laura Westenholz Handberg

Planning and Environmental Association of Students (PEAS):
Magnus Bornæs

Se kandidater til valgene:
AAU-Valg