Spørg Valgsekretariatet

VALGSEKRETARIATET

Kontakt valgsekretariatet på mail: valgsekretariatet@adm.aau.dk

Sine Sø Kristensen Sandra Angelika Pudlowska Al-Jarrah
Fredrik Bajers Vej 1, A.0.35 Fredrik Bajers Vej 1, A.0.35
9220 Aalborg Ø 9220 Aalborg Ø
Tlf.: 9940 7618 Tlf.: 9940 2439

Valgsekretariatet fungerer som sekretariat for valgudvalget. I praksis er Valgsekretariatet ansvarlig for afvikling af valg og varetager de administrative opgaver vedrørende valget sammen med valgsupport. Valgsekretariatet er placeret i Aalborg og kan kontaktes på mail eller telefon.

 

 

valgsupport

Svarer på spørgsmål vedr. den tekniske del af valget

Valgsupport kan kontaktes ved problemer med den tekniske del af valget på valgsupport@aau.dk eller tlf. 9940 2441.

Valg på AAU