Valg for ansatte

Ekstraordinært AAU-valg 2021

I forbindelse med ordinært AAU-valg 2021, hvor kun de studerende i år er på valg, bliver der også afholdt ekstraordinært VIP-valg 2021 med baggrund i sammenlægningen af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Humanistiske Faktultet. Der vil dermed i efteråret 2021 blive afholdt VIP-valg til:

  • Akademisk Råd for SSH-fakultetet
  • Ph.d.-udvalget for SSH-fakultetet

Tidsplanen, herunder frister for opstilling og stemmeafgivning, følger tidsplanen for det ordinære valg. Valgperioden for de valgte medlemmer vil være 1. januar 2022 til 31. januar 2024.

VALGSEKRETARIATET

Kontakt valgsekretariatet på mail: valgsekretariatet@adm.aau.dk

Sine Sø Kristensen Maria Lund Kallestrup Ib Munk
Fibigerstræde 10, lokale 3-12 Fibigerstræde 10, lokale 3-09  Fibigerstræde 10, lokale 3-12
9220 Aalborg Ø 9220 Aalborg Ø 9220 Aalborg Ø
Tlf.: 9940 7618 Tlf.: 9940 7325  Tlf.: 9940 7285

Valgsekretariatet fungerer som sekretariat for valgudvalget. I praksis er Valgsekretariatet ansvarlig for afvikling af valg og varetager de administrative opgaver vedrørende valget sammen med valgsupport. Valgsekretariatet er placeret i Aalborg og kan kontaktes på mail eller telefon.