Valg for ansatteSe valgresultat for TAP-suppleringsvalg 2022.

Der er frist for at indsende klager over valget d. 16. maj 2022 kl. 14.

 

VALGSEKRETARIATET

Kontakt valgsekretariatet på mail: valgsekretariatet@adm.aau.dk

Sine Sø Kristensen Maria Lund Kallestrup
Fibigerstræde 10, lokale 3-12 Fibigerstræde 10, lokale 3-09 
9220 Aalborg Ø 9220 Aalborg Ø
Tlf.: 9940 7618 Tlf.: 9940 7325 

Valgsekretariatet fungerer som sekretariat for valgudvalget. I praksis er Valgsekretariatet ansvarlig for afvikling af valg og varetager de administrative opgaver vedrørende valget sammen med valgsupport. Valgsekretariatet er placeret i Aalborg og kan kontaktes på mail eller telefon.