AAU logo

Valg for ansatte

Endelig valgdeltagelse for AAU-valg 2019

Stemmeprocent AAU-valg 2019 den 28.11.2019 kl. 14

(28.11.2019 kl. 14)

 

VALGSEKRETARIATET

Kontakt valgsekretariatet på mail: valgsekretariatet@adm.aau.dk

SINE SØ KRISTENSEN                            IB MUNK
Fibigerstræde 10, lokale 3-08                    Fibigerstræde 10, lokale 3-10
9220 Aalborg Ø                                          9220 Aalborg Ø
Tlf.: 9940 7618                                           Tlf.: 9940 7285

Valgsekretariatet fungerer som sekretariat for valgudvalget. I praksis er valgsekretariatet ansvarlig for afvikling af valg og varetager de administrative opgaver vedrørende valget sammen med valgsupport. Valgsekretariatet er placeret i Aalborg og kan kontaktes på mail eller telefon.