AAU logo

Udskudte valg

Valgresultat udskudte valg

Afstemningen har nu fundet sted og stemmerne er opgjort. Se skype-optagelse fra valgudvalgets valgopgørelse. Nedenstående finder du oversigt over valgresultaterne opdelt efter valggrupper.

valgresultat udskudte valg 2019 Valggruppe 1 (videnskabeligt personale) og valggruppe 2 (teknisk-administrativt personale)

De indvalgte VIP og TAP er valgt til organerne efter klagefristens udløb den 7. april 2020 og frem til 31. januar 2024. 
 

 valggruppe 1 (VIP) 
(version 30. marts 2020)


valggruppe 2 (TAP) 
(version 30. marts 2020)


Rektor udpeger via dekanen repræsentanter til de evt. ubesatte pladser for valggruppe 1 og 2. Proces igangsættes efter klagefristens udløb (den 6. april 2020 kl. 14). 
 

valgresultat Valggruppe 3 

De indvalgte er valgt til organerne fra 7. april 2020 til 31. januar 2021. 

VALGGRUPPE 3 (studerende)
(VERSION 30. marts 2020)

De ubesatte pladser for valggruppe 3 forbliver ubesatte resten af valgperioden, mens rektor udpeger repræsentanter til ubesatte pladser for valggruppe 4.

Information vedr. udskudte valg

Information vedr. udskudte valg - ordinært valg 2019

Grundet omorganiseringer blev nogle valg i forbindelse med ordinært valg 2019 udskudt. De afholdes således i stedet nu i 2020. Det drejer sig om følgende valg:

  • Institutråd for Byggeri, By og Miljø (BUILD)
  • Studienævn for Mekanik og Fysik
  • Studienævn for Produktion

Valgene er udskrevet den 7. februar 2020 kl. 12. Opstillingen begynder den 14. februar kl. 12. Afstemningen finder sted fra den 23.-26. marts. Du finder øvrige vigtige datoer i forhold til de udskudte valg i tidsplanen nedenfor, hvor du også finder oversigten over de udskudte valg.

Vigtige informationer: 

Kontakt Valgsekretariatet, hvis du har spørgsmål vedr. de udskudte valg.