AAU logo

Udskudte valg

Information vedr. udskudte valg

Information vedr. udskudte valg - ordinært valg 2019

Grundet omorganiseringer blev nogle valg i forbindelse med ordinært valg 2019 udskudt. De afholdes således i stedet nu i 2020. Det drejer sig om følgende valg:

  • Institutråd for Byggeri, By og Miljø (BUILD)
  • Studienævn for Mekanik og Fysik
  • Studienævn for Produktion

Valgene er udskrevet den 7. februar 2020 kl. 12. Opstillingen begynder den 14. februar kl. 12. Afstemningen finder sted fra den 23.-26. marts. Du finder øvrige vigtige datoer i forhold til de udskudte valg i tidsplanen nedenfor, hvor du også finder oversigten over de udskudte valg.

Vigtige informationer: 

Kontakt Valgsekretariatet, hvis du har spørgsmål vedr. de udskudte valg.

Hvordan opstiller jeg til valg?

Fra 14. til den 28. februar 2020 kl. 12 kan du opstille til de udskudte valg. 

Du skal indsende din opstilling elektronisk ved enten selv at oprette en kandidatliste i valgsystemets kandidatmodul (listekoordinator) eller ved at acceptere en elektronisk listeinvitation til at stille op på en andens kandidatliste. Du modtager listeinvitationen via din AAU-mail. Uanset om du stiller op alene eller sammen med andre, skal du stille op på en kandidatliste.
FORetag OPstilling
  vejledning til online kandidatanmeldelse


Kontakt Valgsekretariatet, hvis der opstår spørgsmål eller udfordringer i forbindelse med opstillingen.
 

NAVNGIVNING AF LISTE:

Du bestemmer selv, hvad du ønsker at kalde din liste, men listens navn må ikke indikere, hvilket delvalg kandidatlisten vedrører. Fx må man ikke kalde sin liste for "Studienævn for xxx" eller "Institut for xxx" - ej heller en kendt forkortelse herfor. Hvis du ikke stiller op for nogen foreninger, og der kun er dig selv på listen, kan du fx vælge at navngive listen med dit eget navn. 


sideordnet eller RANGORDNET (PRIORITERET/) opstilling?

  • Sideordnet opstilling betyder, at kandidaterne kæmper indbyrdes på lige fod om stemmerne.
  • Rangordnet (prioriteret) opstilling betyder, at de kandidater, som står først på listen, også typisk bliver valgt først.

Vær opmærksom på, at valgssystemet både anvender betegnelsen prioritetet og rangordnet. Hvis du ikke stiller op sammen med andre men alene på din egen liste, har det ingen betydning, om du vælger rangordnet eller prioriteret opstilling.